วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วยกิต


หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา เช่น 
หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 2 คาบ
หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 4 คาบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น