วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น